Paremmat ratkaisut syntyvät yhdessä tekemällä

6.10.23

(2 min)

Strategia antaa kaikille yhteisen suunnan ja toteutuu ihmisten kautta yhdessä tekemällä sekä jatkuvasti oppimalla. Tarvitaan yhteinen näkemys siitä, mitä strategia tarkoittaa tekemisessä ja jokaisen roolissa. Useimmiten strategiaan liittyy tarvetta oppia uutta ja tehdä jotain uudella tavalla. Paras mittari onnistumiselle on havainnoida, ollaanko päästy lähemmäs tavoitteita. Muutos ei välttämättä itsessään ole päätavoite.

Innostaako vai lannistaako?

Kuten kaikkia ilmiöitä, myös muutosta pitää tarkastella tilanne- ja tapauskohtaisesti. On eri asia puhua muutoksesta verkosto-, organisaatio-, yhteisö- tai yksilötasolla. Muutos voi olla jostain näkökulmasta negatiivinen ja jostain näkökulmasta positiivinen. Matka kohti tavoitteita on prosessi eli muutos- ja oppimismatka.

Tarvitaanko puhetta muutoksesta? Sanoilla ja sanoituksella on merkitystä. Muutos sanana voi aiheuttaa monesti vastareaktion: olenko aiemmin tehnyt huonosti asioita? Keitä muutos koskee ja kuka siitä päättää? Olenko muutoksen kohde vai tekemässä itse muutosta. Innostavalla viestinnällä ja ihmislähtöisellä, osallistavalla johtamisella uuden oppimisesta voi parhaimmillaan tulla yhteinen oppimismatka. Lopputuloksen kannalta on tärkeää saada positiivinen ja odottava ilmapiiri, jolloin muutoksesta tulee enemmän mahdollisuus kuin uhka. Onnistunut yhteistyö edellyttää tehokasta viestintää, luottamusta, rakentavaa keskustelua erilaisista näkemyksistä ja kunnioitusta sekä ymmärrystä toistensa välillä. Yhdistämällä erilaiset näkökulmat voidaan tuottaa parempia ratkaisuja.

Lupa mokata

Psykologinen turvallisuus edistää jokaisen halukkuutta ja kyvykkyyttä tuottaa uusia ratkaisuja. Tarvitaan työyhteisön johtamista psykologisesti turvalliseen kulttuuriin ja keskustelua, mitä se merkitsee työyhteisön jäsenille. Keskustelu työyhteisössä siitä, mikä on toivottua käytöstä ja mikä ei ole, tuo näkyväksi sitä mitä psykologinen turvallisuus merkitsee juuri tässä työyhteisössä. Erilaisten ihmisten ja mielipiteiden hyväksyminen sekä kuulluksi tuleminen edistävät psykologista turvallisuutta ja hyvää yhteistyötä.

Rakenna pohjaa strategisia tavoitteita edistävälle kulttuurille ja rakenteille

Yksi tehokkaasti strategisia tavoitteita edistävä työkalu on idea- ja kokeilukulttuuri. Mallin avulla voidaan suunnata ihmisten luovuutta ja aloitteellisuutta strategisten tavoitteiden mukaisiin ratkaisuihin. Oikeanlainen tekeminen uudistaa myös kulttuuria.

Idea- ja kokeilukulttuuri on investointi, jonka avulla on mahdollista saavuttaa säästöjä, parempaa palvelua, fiksumpaa tekemistä ja työhyvinvointia. Idea- ja kokeilukulttuurin edistäminen on pitkäjänteistä työtä, jonka tuloksena päästään ongelman vatvomisen kulttuurista ratkaisujen hakemisen kulttuuriin ja päästään osallistavalla tavalla edistämään strategisia tavoitteita. Tulokset näkyvät myös parantuneena asiakas- ja työntekijäkokemuksena.

Paulos fasilitoi yhteistyötä ja auttaa lisäämään organisaatioiden kyvykkyyksiä. Pauloksen lähestymistavat ja menetelmät edistävät luovuutta, auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja löytämään yhteistä suuntaa. Ainutlaatuisen Flowknow– menetelmän avulla voidaan edistää rakentavaa dialogia sekä kehittää kulttuuria työyhteisöissä, organisaatioissa ja verkostoissa.

Paula Kuusipalo-Määttä, Anniina Rönkä

paulos.fi


« Kaikki artikkelit