Asiakkailtamme

SITAATIT

REFERENSSIT

Lumijoen kunta, 2022-2023: Strategiatyö, valtuustoseminaari, idea- ja kokeilukulttuuri


Sievin kunta, 2022: Strategiatyö


Kiuruveden kaupunki, 2022: Strategiatyö


PRH, 2022: Vuorovaikutus, viestintä, johtaminen ja hybridityö


Matkahuolto, 2022: Palvelumuotoilu ja palvelukuvaukset


Lapinlahden kunta, 2022: Strategiatyö, esihenkilövalmennus ja viestinnän kehittäminen


Maria Akatemia, 2022: Viestintätyöpajat


Urjalan kunta, 2022: Strategiatyö, valtuustoseminaari ja esihenkilövalmennus


Kouvolan kaupunki, 2021: Strategiatyö


Kouvolan kaupunki tarvitsi yhteisen perustan kuntastrategian päivittämiseksi sekä tulevaisuuden rakentamiseksi. He halusivat ulkopuolisen asiantuntijan suunnittelemaan ja fasilitoimaan tulevaisuuskeskustelua yhteisten arvojen pohjalta. Tällä osallistavalla työpajalla haluttiin luoda kuunteleva, erilaisuutta hyväksyvä keskustelukulttuuri sekä yhteinen ymmärrys Kouvolan tulevaisuudesta ja sitoutuneisuus strategiatyöhön.

Toteutimme strategiakeskustelun yhteensä 70 luottamushenkilöille ja virkamiehille. Osallistujat jaettiin ryhmiin, joissa he jakoivat ajatuksiaan tulevaisuuden Kouvolasta Flowknow-metodin avulla. Jokaisessa ryhmässä oli eri puolueiden edustajia sekä virkamiehiä. Flowknow-ryhmätyömetodiikka tuki haluttua syvempää luottamuksellista keskustelua, ja toi esiin toisen kuuntelun tärkeyden. Lisäksi koulutimme 7 Kouvolan omaa fasilitaattoria vetämään ryhmäkeskusteluita Flowknow-metodilla.

”Osallistujien palaute oli kauttaaltaan positiivista; he olivat tyytyväisiä strategiakeskustelun toteutukseen ja niiden antiin. Flowknow-metodiikka yhdisti eri puolueiden edustajia ja toi esiin toisen kuuntelun tärkeyden. Strategiakeskustelu loi vahvan yhteisen perustan Kouvolan tulevaisuuden rakentamiseksi.”

– Katariina Valtonen, Kehittämispäällikkö


Espoon kaupunki, 2020: Fiksu itsensä johtaminen -valmennus


Espoon kaupungin HR-yksikkö uudelleen organisoitui ja tarvitsi yhteisistä toimintatavoista sopimista itsensä johtamisen ja yhdessä ohjautuvuuden tueksi. Fiksu itsensä johtaminen -valmennuksen moduuleiksi valikoitui: 1. Itsetuntemus ja motivaatio, 2. Tavoitteet, keskittyminen ja palaute ja 3. Vuorovaikutus, jatkuva kehittyminen ja oppiminen.

Valmennus järjestettiin syksyllä 2020 virtuaalivalmennuksena. Valmennukseen osallistui 13 HR-asiantuntijaa. Valmennus koostui kolmesta kahden viikon välein toteutetuista kokopäivän kestävistä valmennuspäivistä, ennakkotehtävästä ja valmennusten välissä suoritetuista välitehtävistä.

 ”Fiksu itsensä johtaminen -valmennus antoi tiimillemme hyviä työkaluja ja viitekehyksen oman itsensä johtamisen pohjaksi. Itsensä johtaminen ei ole vain tietämistä, vaan siinä tarvitaan oivaltamista, omaa työskentelyä ja reflektointia tehtävien kautta. Yhteinen valmennuskokemus auttoi ryhmäämme hitsautumaan yhteen lisäämällä ymmärrystä muita kohtaan: kun itsellä on haasteita, niin niitä on myös muilla.”

– Hanna Saaristo, Henkilöstön kehittämispäällikkö


Revontuli-Opisto, 2020: Asiakaslähtöisen palvelupolun rakentaminen ja asiakaspalautteen hyödyntäminen


Kolmen Lapin kunnan, Enontekiön, Kittilän ja Sodankylän, yhteisen kansalaisopiston haasteena oli hahmottaa asiakkaan palvelupolku ja asiakaspalautteen jäsentäminen ja hyödyntäminen. Palautteen kattavuus tarvitsi kartoituksen, sekä sen vastaanottamiselle tarvittiin yhteinen prosessi ja toimintatapa.

Puolen päivän työpajoja järjestettiin yhteensä kolme parin viikon välein. Työpajat toteutettiin virtuaalisesti opiston toimipisteiden pitkien välimatkojen vuoksi. Ensimmäinen työpaja sisälsi ennakkotehtävän. Siinä kartoitettiin palautteen käsittelyn nykyinen toimintatapa, joka perusteella uusi toimintamalli ja palvelupolku hahmoteltiin. Toisessa työpajassa käytiin läpi palautteeseen liittyviä tunnetiloja ja rakentavaa kommunikaatiota. Kolmannessa työpajassa kehitettiin palautteiden luokittelua sekä vahvistettiin rakentavaa vuorovaikutusta.

Innostava, maanläheinen ja monipuolinen kokonaisuus, joka antoi uutta ymmärrystä tähän hetkeen ja työkaluja kehittämiseen.

– Anu Uimaniemi, Apulaisrehtori


Siikalatvan kunta, 2020: ”Koulu palveluna” -palvelumuotoiluprojekti


Siikalatvan kunnan haasteena oli lasten vähenevä määrä kaukana toisistaan sijaitsevissa kirkonkylien kouluissa. Kunnan oli uudistettava kouluverkostoaan. Yksi, yhdistetty koulu oli haasteellinen ratkaisu pitkien välimatkojen takia. Kunta sitoutui yhteiskehittämään paremman ratkaisun palvelumuotoilun keinoin, ja näin ottamaan kuntalaisten näkökulman paremmin huomioon.

Yhteiskehittämistyöpajoja oli kaksi, joista ensimmäiseen osallistui pieni johdon suunnitteluryhmä. Siinä hahmoteltiin suurimmat haasteet, tavoitteet, riskit ja edistyskohteet. Toisessa työpajassa kartoitettiin kirkonkylien oppimaisemien nykytilaa ennakkotehtävän avulla. Ideointi- ja tiekartta -työpajaan osallistui laajempi ryhmä, 25 henkilöä. Työpajojen tuloksena löytyi kolme uutta toimintamallia ja teemaa, joita lähdettiin toteuttamaan.

Tilaisuudessa oli hyvä ja innostunut  ilmapiiri ja mielestäni saavutamamme hyvä yhteisymmärrystä asiasta auttaa meitä eteenpäin. Tästä on hyvä jatkaa, yhteistyössä.”

– Seija Junno, Kunnanhallituksen puheenjohtaja