Tarjoamme palveluita johtamisen ja henkilöstön kehittämiseen sekä palvelumuotoiluun

Kiihtyvällä tahdilla muuttuvassa globaalissa maailmassa tarvitaan digitaalisuuden lisäksi luovaa, kestävää ajattelua ja johtajilta kykyä tehdä nopeita päätöksiä. Ihmisten on voitava ymmärtää ja ratkaista kestävän liiketoiminnan haasteet. Datan lisäksi tunteita tunnistamalla tätä kokonaisuutta voidaan ymmärtää paremmin.

Rationaalista ajattelua ja intuitiota yhdistävä valmennusmetodimme Flowknow® nopeuttaa oivallukseen kuluvaa aikaa, tuo näkymätöntä näkyviin ja auttaa oivaltamaan mutkikkaita ja monisyisiä asioita syventämällä oppimista.

Työ ja siihen liittyvät tunteet

Ihmisten kyky muuttaa tieto ja osaaminen onnistuneiksi ratkaisuiksi auttaa organisaatiota oppimaan ketterästi. Kyvykkyyttä ohjaavien tunteiden johtamista tarvitaan, jotta ratkaisut olisivat parhaita mahdollisia organisaatiolle. Käyttämällä eri lähestymistapoja ja metodeja, tunteita voidaan tunnistaa, hallita ja kanavoida rakentavalla tavalla.

Aidosti kilpailuetua tuottava innovatiivisuus lähtee perusasioista: johtamisesta, organisaatiokulttuurista (esimerkiksi kokeilukulttuuri ja ketterä kehittäminen) sekä rakenteista ja systematiikasta. Organisaation innovatiivisuuden kehittäminen parantaa asiakaskokemusta ja lisää työhyvinvointia.

Asiakaskokemukseen liittyvät tunteet

Palvelumuotoilussa on kysymys asiakkaan syvällisen ymmärryksen lisäksi organisaation kyvystä tuottaa jatkuvasti asiakkaan muuttuviin tarpeisiin mukautuvaa palvelua. Palvelumuotoilussa kyky oppia ja uudistua on keskeistä jokaisen työntekijän roolissa.

Palvelumme

Tarjoamme työpajoja ja valmennuksia sekä paikan päällä kasvotusten asiakkaiden kanssa, että virtuaalisesti webinaarien avulla. Räätälöimme palvelumme aina asiakkaan tilanteen, tarpeiden ja resurssien mukaan.

Strategia ja liiketoiminnan kehitys

1. Strategiatyö ja strategisen muutoksen läpivienti

2. Palveluiden kehittäminen ja konseptointi

3. Innovaatiostrategia

4. Ekosysteemin rakentaminen

5. Hanke- ja rahoitusvalmistelu

Tarjoamme asiakkaille tukea strategian kehittämisessä, ekosysteemin rakentamisessa, hanke- ja rahoitusvalmistelussa sekä innovatiivista ja asiakaslähtöistä palvelumuotoilua, joissa sidosryhmien ymmärryksen ja yhteiskehittämistyöpajojen avulla kehitetään asiakkaan tavoitteiden mukainen strategia, prosessi tai palvelu.

Johtaminen

1. Johtoryhmätyöskentely, yhteistyö ja tehokkuus

2. HR – Henkilöstön kehittäminen

Autamme asiakkaita oivaltamaan ja oppimaan uusia johtamisen käytäntöjä. Vuorovaikutteinen johtaminen parantaa organisaation innovatiivisuutta, tuloksia ja henkilöstön työtyytyväisyyttä. Tarjoamme esimiestyön kehittämistä, itsensä johtamista ja yhdessä ohjautuvuuden kehittämistä koko henkilöstölle. Autamme organisaatioita oivaltamaan ja yhteisöllisyyden merkityksen työyhteisön voimavarana. Tiimien syvempi yhteistyö ja yhdessäohjautuvuus parantaa organisaation innovatiivisuutta, tuloksia ja henkilöstön työhyvinvointia. Tarjoamme idea- ja kokeilukulttuurin luomiselle ja kehitykselle tukea.

Viestintä

1. Viestintästrategia

2. Muutosjohtamisen viestintä (sisäinen viestintä)

3. PR, Sosiaalinen media

Tarjoamme organisaatiolle strategisen viestinnän palveluita, kuten tiedotus- ja suhdetoimintaa (PR), joka rakentaa molemminpuolista hyötyä organisaation ja sen sidosryhmien välille. Autamme organisaatiota oman identiteetin tunnistamisessa, ja sen pohjalta sidosryhmiä puhuttelevan brändin kirkastamisessa ja brändin tarinan rakentamisessa. Luomme yhdessä konkreettisen asiakaspolun, jonka jokaista kosketuspistettä brändiviestintä palvelee. Suunnittelemme asiakkaan kanssa digitaalisen markkinoinnin osaksi tätä kokonaisuutta. Tuemme organisaatiota innostamaan koko henkilöstön mukaan brändilähettiläiksi.

Asiakkaamme

Asiakkaitamme ovat muun muassa erilaiset yritykset, kunnat, organisaatiot ja yhteisöt, jotka haluavat kehittyä ja elävät jatkuvassa muutoksessa. Organisavalmennuksien lisäksi tarjoamme yksilövalmennuksia, jotka auttavat asiakasta onnistumaan paremmin omassa työssään. Yksilövalmennus tukee käytännönläheisellä tavalla esimerkiksi johtaja-, esimies- ja asiantuntijarooleissa toimivien roolissa kehittymistä, ja kehittymisen tulokset ovat helposti seurattavissa.

Ota yhteyttä ja keskustellaan, miten saamme toimintanne yhdessä kukoistamaan!

Esimerkkejä valmennuspaketeista

Fiksu itsensä johtaminen
Rakenna polku ideasta toteutukseen
Palaute ja rakentava vuorovaikutus
Koulu palveluna – palvelumuotoiluprojekti