Mitkä ovat tulevaisuuskestävän talouden edellytyksiä?

27.9.23

(2 min)


Organisaatioissa tehdään tällä hetkellä budjetoinnin yhteydessä kriittistä tarkastelua toiminnoista ja palveluiden tulevaisuudesta. Ennakoivatko nyt tehtävät päätökset riittävästi laadullisia vaikutuksia? Organisaatioilla on oltava kykyä havaita ei toivottuja suuntia ja kykyä reagoida niihin myös jatkossa. On pystyttävä vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin niin, jotta talous pysyy tasapainossa ja uusiutuu. Monisyisen yhtälön ratkaisemiseksi tarvitaan kykyä yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa.  

Talous on enemmän kuin raha

Raha on vain talouden yksi väline tulevaisuuskestävän talouden rakentamisessa. Talouspäätöksillä on keskinäisriippuvaisia vaikutuksia, joiden ennakointiin pitäisi paneutua enemmän. Investointien kohdentaminen tulevaisuuskestäviin ratkaisuihin vaatii kokonaisvaltaista ajattelua ja vaikutusten arviointia. Ennakoimalla riskejä ja mahdollisuuksia mahdollisimman osallistavalla tavalla on mahdollista saada yhteinen ymmärrys ja tilannekuva, jolloin johtaminen on helpompaa.

Selviytymisestä pitkäjänteiseen johtamiseen ja uuden rakentamiseen

Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kuunteleminen ja ottaminen mukaan uuden rakentamiseen mahdollistaa uusintavan talouden. On tärkeää kuulla useampia näkökulmia ja löytää yhteinen suunta. Suunnittelussa ja uuden rakentamisessa tarvitaan aikaa seurausten hahmottamiseen. Uudenlainen lähestymistapa voi antaa organisaatioille paremmat mahdollisuudet vaikuttaa tärkeisiin asioihin. Toivotun tulevaisuuden rakentamisessa tarvitaan yhteistä ymmärrystä sekä vahvaa tahtotilaa. Kokonaisvaltaisella johtamisella voidaan rakentaa tulevaisuuskestävää taloutta.

Uudenlaisella ajattelulla ja laadukkaammalla yhteistyöllä eteenpäin

Tulevaisuuden haasteita ei ratkaista enää pelkästään oman organisaation sisällä. On tärkeää miettiä voitaisiinko löytää uusia ratkaisuja toimimalla yhdessä sidosryhmien kanssa. Tiiviimpi yhteistyö luo uutta ajattelua ja uusia yhteistyön tapoja. Verkostomaisessa yhteistyössä muodostuu yhteistyökulttuuri sekä rakenteet, jotka huomioivat osapuolten erilaiset lähtökohdat ja tarpeet. Sama malli ei toimi kaikille – tarvitaan moninäkökulmaista, kokonaisvaltaista ja luovaa lähestymistapaa. 

Paulos fasilitoi yhteistyötä ja auttaa lisäämään organisaatioiden kyvykkyyksiä. Pauloksen lähestymistavat ja menetelmät edistävät uudella tavalla luovuutta, auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja löytämään yhteistä suuntaa. Ainutlaatuisen Flowknow– menetelmän avulla voidaan edistää rakentavaa dialogia sekä kehittää yhteistyökulttuuria työyhteisöissä, organisaatioissa ja verkostoissa.

Anniina Rönkä, Paula Kuusipalo-Määttä, Leila Lehtinen

paulos.fi

LÄHTEET

Pääkirjoitus 12.9.2023. Yhä useampi Suomen kunta elää yli tulojensa. HS Digi. Viitattu 12.9.2023. https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000009845924.html

Hellström, Eeva 2023. Kohti uusintavaa taloutta -verkkojulkaisu. Sitra. Viitattu 12.9.2023.

https://www.sitra.fi/julkaisut/kohti-uusintavaa-taloutta/

Vieraskynä 21.8.2023. Kuntien apua tarvitaan ilmastotavoitteisiin pääsemisessä. HS Digi. Viitattu 12.9.2023. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009744048.html


« Kaikki artikkelit