Onko suomalaisessa työelämässä tilaa tunteille?

2.8.21

Tunteet työelämässä herättävät kasvavassa määrin kiinnostusta organisaatioissa. Eri kulttuurien ja maiden välillä on monia eroja tunteiden kokemisessa, ilmaisemisessa ja hallinnassa. Lisäksi jokaisella organisaatiolla on oma ”tunnekulttuurinsa”. Milanolainen liikkeenjohdon konsulttitoimisto haastatteli toimitusjohtajaamme ja valmentajaa Paula Kuusipalo-Määttää saadakseen selville, miten hän käyttää tunnetaitoja ja muita kompetensseja kehittävää flowknow® -valmennusmetodia organisaatioiden kehittämisessä.

Paula Kuusipalo-Määttä on yritysvalmentaja ja palvelumuotoilija Helsingistä. Hän johtaa omaa liiketoiminnan kehittämisen ja HR-konsultointiin keskittynyttä yritystään Paulos Oy:tä. Hänen yrityksensä auttaa organisaatioiden toimintaprosessien, työyhteisön dynamiikan, strategioiden ja palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä tehden niistä toimivampia ja tehokkaampia. Ennen oman yrityksensä perustamista Paula työskenteli vuosia innovaatiopäällikkönä VR-konsernin strategia- ja kehitysyksikössä, ja sitä ennen henkilöstöpäällikkönä sekä muissa HR-kehittämistehtävissä. 

Monet suomalaiset organisaatiot ovat edelleen etätyössä. Miten näet työpaikkojen tilanteen tällä hetkellä ja mitkä ovat tärkeimmät haasteet?

“On yrityksiä, jotka ovat onnistuneet organisoitumaan uudessa tilanteessa melko nopeasti, kun taas toiset ovat kohdanneet enemmän vaikeuksia. Koronatilanne on aiheuttanut monelle yritykselle haasteita. On selvää, että etätyöhön siirtyminen on yleisesti ottaen ollut iso muutos organisaatioille. Monet niistä tarvitsevat ulkoista apua, ja ovat hyötyneet muutosvalmennuksesta, jossa vahvistetaan sisäistä motivaatiota ja keskitetään energiaa kasvun edellyttämien uusien taitojen kehittämiseen.

Nopeasti lisääntynyt etätyö tuo mukanaan muutoksen organisaatiokulttuuriin; uudenlainen työ, jossa istutaan tietokoneen näytön edessä koko päivän, joka päivä. Riippuen ihmisistä ja elämäntilanteista, se saattaa kuormittaa uudella tavalla. Tämä tuo muutostarpeita johtajuuteen ja uuden kulttuurin tuoman muutoksen ymmärtämiseen työyhteisössä.

Miksi ja millaista valmennusta tarvitaan tällä hetkellä?

“Joidenkin mielestä etävalmennustilaisuudet korona-aikana eivät välttämättä ole yhtä hyödyllisiä kuin fyysiset valmennustilaisuudet. Korona-ajan muuttaman tilanteen ja markkinoiden mullistumisen vuoksi uusien taitojen kehittäminen on kiireellisempää kuin koskaan ennen. Etävalmennuksiin on osattava valita sopivat välineet ja tekniikat, jotka varmistavat ja tehostavat oppimisen. Flowknow®-valmennustyökalu on yksi harvoja käyttäjäystävällisiä ja digitaalisia etävalmennuksiin sopivia työkaluja. Tällä työkalulla voidaan lisätä sekä etävalmennuksen tehokkuutta että osallistijien sitoutumista ja aktiivisuutta, mikä on usein haastavaa. Flowknow® -valmennuksessa käytettävät kortit ja kuvat auttavat motivoitumaan ja keskittymään käsiteltävään asiaan. Valmennustilaisuuksissa se helpottaa valmentajan ja valmennettavien välistä dynamiikkaa, vähentää fyysistä etäisyyttä yhdistämällä ihmisiä. Käytän sitä myös valmennusten alussa jäänmurtajana juuri ihmisten ryhmäytymisen apuna ja positiivisen ilmapiirin luojana.”

Miten Flowknow® -työkalu eroaa muista työkaluista, ja mitä hyötyä sen käytöstä on organisaatiolle?

“Flowknow® on erittäin tehokas oppimisen ja kehittymisen työkalu: se kannustaa ”Out of the box” -luovaan ajatteluun, pohtimaan erilaisia ​​näkökulmia sekä tuntemaan empatiaa ja ymmärrystä muita ihmisiä kohtaan. Käytän sitä sekä henkilökohtaisessa että tiimivalmennuksessa, itsensä johtamisen ja muissa valmennuksissa, ja jopa palvelumuotoilussa. Luovuuden ja innovatiivisuuden lisäksi työkalulla voidaan edistää yhteistä ymmärrystä ja visiota. Tiimit eivät aina ole yhtä mieltä tavoitteista: on tärkeää antaa aikaa yhdessä pohtimiseen, muiden kuuntelemiseen ja tunteiden havainnointiin ja ilmaisuun, jotta voidaan parantaa kollektiivista dynamiikkaa tiimin sisäisiä suhteita rakentamalla ja kehittämällä.

Flowknow® -työkalun hyödyt tulivat hyvin esiin eräässä palvelumuotoiluprojektissa, jossa tavoitteenamme oli suunnitella uusi koulujen välinen palvelumalli paikallisen kunnan virkamiesten, kuntalaisten ja poliittisten päättäjien kanssa. Alussa meillä oli vaikeuksia ymmärtää, mitkä olivat tärkeimmät haasteet, joihin projektissa on keskityttävä. Päätin käyttää kortteja (sekä taito- että tunnekortteja) story board -tekniikan avulla, missä yhdessä luodaan intuitiivinen tarina tavoitteesta johdetun kysymyksen kautta. Huomasin heti eron: kaikki saman pöydän ääressä istuvat ihmiset puhuivat ja ilmaisivat avoimemmin mitä ajattelivat ja tunsivat.

Tämä auttoi myös olemaan innovatiivisempi, jakamaan ideoita, vaikutelmia ja tunteita. Tämän työkalun ansiosta tunnistimme yhdessä ongelman lähteen sekä rakensimme polun kohti yhteistä ratkaisua. Löysimme ydinhaasteet ja projektin rajaukset Flowknow® -työkalun avulla.”

Mitkä ovat valmennettavien reaktiot Flowknow®työkaluun?

“Ihmiset ovat erittäin tyytyväisiä; he havaitsevat sen edut ja monet mahdollisuudet. Työkalu, inspiroi heitä ja herättää yllättäviäkin ajatuksia, ideoita ja tunteita. Se on kiehtovaa ja herättää paljon kiinnostusta asiakkaissa.”

Flowknow®-kurssille osallistuessasi Milanossa kohtasit erilaisia ​​kansallisuuksia ja kulttuureja, koska muut osallistujat tulivat Italiasta ja muista maista. Mitä eroja huomasit italialaisen ja suomalaisen kulttuurin välillä?

“Italialaiset ovat avoimempia ja halukkaampia ilmaisemaan ja jakamaan tunteitaan, kun taas suomalaisten mielestä se on vaikeaa, jopa pelottavaa – etenkin tuntemattomien ihmisten seurassa. Henkilökohtaisen kokemukseni mukaan tunteet ovat Italiassa mukana kaikessa ja niistä puhutaan avoimesti.”

Miten tunteet vaikuttavat johtamisessa?

“Johtajuus perustuu ensisijaisesti itsensä johtamiseen ja siihen, kuinka hyvin tunnet itsesi. Tehokas itsensä johtaminen edellyttää perehtymistä ja ymmärrystä siihen, mitä reaktioita ja tunteita tietyt työtilanteet aiheuttavat itsessä. Tunteiden tunnistaminen ja säätely on läheisesti yhteydessä suorituskykyyn ja oman täyden potentiaalin ja vahvuuksien hyödyntämiseen. Tunteet vaikuttavat työsuorituksiin – ne voivat estää tai parantaa niitä. Ne vaikuttavat myös itseluottamukseen, omien vahvuuksien tunnistamiseen, omien taitojen ja osaamisen kehittämiseen. Tämä korostuu erityisesti johtajilla.”

Olet myös naisjohtajuuden (“Female Leadership”) asiantuntija: mikä on tunteiden rooli naisjohtajuudessa?

“Valmennus auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään yksilön vahvuudet olla johtaja ainutlaatuisella tavalla. On tärkeää ymmärtää, että ei tarvitse ”muistuttaa” miesjohtajaa ja noudattaa niin sanottua ”miespuolista” johtamismallia. Ainoa todellinen toimiva ja tehokas asia on olla oma itsensä ja ajatella itsenäisesti. Valmennus edistää tarkkaa itsereflektiota ja itseluottamusta keskittyen henkilökohtaiseen kasvuun sekä työssä että henkilökohtaisessa elämässä.”

Kuka?

Paula Kuusipalo-Määttä

Mitä tekee?

Paulos Oy:n perustaja Helsingissä

Ammatti: Senior Business Coach ja HR Consultant

Mitä on opiskellut?

Tietojohtaminen ja johtajuus LUT-yliopistossa. Pro gradu -tutkielman aiheena on luottamuksen ja innovaation välinen yhteys

Mikä on tärkeää?

Rakastaa perhettä, golfia, Italiaa sekä riippumatonta, ennakkoluulotonta ajattelua

Alkuperäisen julkaisun löydät täältä italiaksi ja englanniksi.


« Kaikki artikkelit