Paula Kuusipalo-Määttä

CEO, Business Coach

Työhistoria

Ennen yrittäjäuraani olen työskennellyt VR-konsernissa innovaatiopäällikkönä ja kehittänyt innovaatiokyvykkyyttä ja -prosesseja. VR:llä olen luonut Ideat kehiin -toimintamallin, jossa perinteinen aloitetoiminta uudistettiin digitaaliseksi, vuorovaikutteiseksi ja aktiiviseksi innovaatioprosessin alkupääksi. Olen toiminut business HR:ssä ja johtoryhmän jäsenenä VR-Kunnossapidossa (varikot ja konepajat). Toimin myös myynnin ja asiakaspalvelun johtotehtävissä.
Syyskuusta 2018 lähtien olen toiminut liikkeenjohdon valmentajana, konsulttina ja palvelumuotoilijana auttaen organisaatioita kehittämään johtajuutta, organisaatiokulttuuria, innovaatiokyvykkyyttä, innovaatioprosesseja, sekä palveluprosesseja.

Koulutus

Olen viimeistelemässä KTM-tutkintoa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa pääaineenani tietojohtaminen ja johtajuus. Pro Gradu –tutkielmani aihe on luottamuksen ja innovaation välinen suhde. Minulla on yliopisto-opintoja käyttäytymistieteistä, kuten psykologiasta ja sosiologiasta. Olen suorittanut 2-vuotisen flowknow® -valmennusmetodin coaching-koulutuksen. Lisäksi minulla on seuravat tutkinnot; Bachelor of Arts in Social Sciences (BBA), International Business Administration, Marketing and Public Relations, Estonian Business School in Helsinki. Kandityöni aihe oli ”The role of using in-house digital idea platform in organization´s knowledge management.


Laura Karppinen

Business Developer Specialist

Työhistoria

Ennen maisterintutkintoani ja Pauloksessa aloittamista kehitin brändimielikuvia markkinointitoimistossa, jossa pääasiallinen vastuutehtäväni oli vaikuttajamarkkinointistrategioiden ja -kampanjoiden kehittäminen. Joulukuusta 2020 lähtien olen toiminut Pauloksessa Business Developer Specialistina– autan kehittämään Pauloksen toimintaa niin markkinoinnin ja viestinnän kun myyntiprosessin saralla asiakastapaamisten buukkauksesta ja tarvekartoituksesta, liikkeenjohdon konsultointiin ja palvelumuotoiluun kestävän innovaation tavoittamiseksi.

Koulutus

Olen valmistunut Copenhagen Business Schoolista Organizational Innovation and Entrepreneurship –maisteriohjelmasta. Pro Graduni aihe oli ”Startups as the green innovators of the pharmaceutical industry: Exploring the necessary transformation to a circular economy”, ja se tutki kiertotaloutta lääketeollisuudessa sekä kuinka startuppien luovuus mahdollistaa muutoksen lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen kyseisellä alalla. Lisäksi olen suorittanut Mikkelin Aalto Yliopiston International Business -kandidaattiohjelman (BScBA Program). Kandityöni tutki Instagram-mainonnan vaikutusta kuluttajien ostokäyttäytymiseen, ja sen aihe oli ”The influence of Instagram celebrity endorsement on the purchase behaviour of the millennials: the impact of marketing collaborations between businesses and Instagram celebrities.