Paula Kuusipalo-Määttä

 

CEO, Senior Business Coach

 

Työhistoria

Ennen yrittäjäuraansa Paula on työskennellyt VR-konsernissa innovaatiopäällikkönä ja kehittänyt innovaatiokyvykkyyttä ja -prosesseja. VR:llä Paula loi ”Ideat kehiin” -toimintamallin, jossa perinteinen aloitetoiminta uudistettiin digitaaliseksi, vuorovaikutteiseksi ja aktiiviseksi innovaatioprosessin alkupääksi.

Paula on toiminut HR:ssä ja johtoryhmän jäsenenä VR-Kunnossapidossa (varikot ja konepajat). Hän on toiminut myös myynnin ja asiakaspalvelun johtotehtävissä. Syyskuusta 2018 lähtien Paula on toiminut liikkeenjohdon valmentajana, konsulttina ja palvelumuotoilijana auttaen organisaatioita kehittämään johtajuutta, organisaatiokulttuuria, innovaatiokyvykkyyttä, innovaatioprosesseja, sekä palveluprosesseja.

Koulutus

Paula on viimeistelemässä KTM-tutkintoa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa pääaineenaan tietojohtaminen ja johtajuus. Hänen Pro Gradu –tutkielmansa aihe on ”luottamuksen ja innovaation välinen suhde”. Paulalla on yliopisto-opintoja käyttäytymistieteistä, kuten psykologiasta ja sosiologiasta. Hän on myös suorittanut 2-vuotisen flowknow® -valmennusmetodin coaching-koulutuksen. Lisäksi Paulalla on seuraavat tutkinnot; Bachelor of Arts in Social Sciences (BBA), International Business Administration, Marketing and Public Relations, Estonian Business School in Helsinki. Paulan kandityön aihe oli ”The role of using in-house digital idea platform in organization´s knowledge management.


Leila Lehtinen

 

Senior Business Coach

 

Työhistoria

Leila on kokenut johdon valmentaja, liiketoimintajohtaja ja hallitusjäsen, joka on fokusoitunut strategiaan ja sen toteuttamiseen. Häntä inspiroivat muutosjohtaminen sekä kunnianhimoiset digitaaliset hankkeet. Leilan mielestä parhaat tulokset saavutetaan osallistamalla sidosryhmiä ja sitoutumalla yhteisiin tavoitteisiin.

Leila seuraa tarkkaan politiikan ja päätöksenteon vaikutusta yhteiskuntaan ja työskentelee mielellään haastavissa komplekseissa ympäristöissä ja markkinatilanteissa. Leilalla on vankkaa kokemusta kunnallisten ja alueellisten haasteiden muutosjohtamisesta. Leila on johtanut yli 700 ICT-muutos- ja käyttöönottoprojektia. Suurin osa Leilan toteuttamista projekteista on ollut julkisen sektorin asiakkaille.

Koulutus

Koulutukseltaan Leila on Kauppatieteen maisteri.

Anniina Rönkä

 

Organizational Development Specialist 

 

Työhistoria

Anniina työskentelee Pauloksessa organisaatioiden- sekä
liiketoiminnan kehittämisen parissa (markkinointiviestintä, myynti- ja palveluprosessit). Anniinan eritysosaamista on oppiminen, pedagogiikka, valmentaminen, yhteisöllisten prosessien fasilitointi sekä muotoilun lähestymistavat. Anniina seuraa aktiivisesti yhteiskunnallista keskustelua ja hän on perehtynyt työyhteisöjen, organisaatioiden sekä verkostojen systeemiseen johtamiseen ja kehittämiseen – esimerkiksi transformatiiviseen oppimiseen-, tietojohtamiseen- ja systeemiseen vaikuttavuuden arviointiin.

Anniina on työskennellyt erilaisissa HR- ja asiakaspalvelutehtävissä, taiteen perusopetuksen palveluiden rehtorina, projektikoordinaattorina sekä myös designerina Sitran yhteiskunnallisen koulutuksen toiminnossa jatkuvan oppimisen työryhmässä. Anniinalla on 15 vuoden kokemus taiteen perusopetuksen kasvatustehtävistä ja tanssintaiteen kenttätyöstä ja hän on täydentänyt osaamistaan sosiaalipedagogiikan ja käyttäytymistieteiden parissa. Työskentely liiketoiminnan, johtamisen, kulttuurin, ihmisten ja oppimisen parissa on kerryttänyt Anniinalle monipuolista ja laajaa osaamista.

Koulutus

Anniina on valmistunut yhteisöpedagogiksi Humanistisesta ylemmästä ammattikorkeakoulusta työyhteisöjen kehittämisen profiiliopinnoista. Opinnäytetyössään hän tutki oppimismuotoilun vaikuttavuuden ulottuvuuksia yksilöiden, työyhteisöjen, organisaatioiden ja ekosysteemien kontekstissa. Hänen opinnäytetyönsä aiheena oli ”Tutkimus oppimismuotoilun vaikuttavuudesta – Case Oppimismuotoilu Bootcamp”. Anniinan ammattitaidon taustalla ovat myös tanssinopettajan amk opinnot ja luokanopettajan pedagoginen pätevyys.